Osigurano potporom Vlade Republike Hrvatske

ARES d.o.o. je za nabavu CNC savijačice SAFANDARLEY

dobio sredstva iz Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu.

 

Usl_Biegen_2