Ormari za obračunske vodomjere

Ormari su pripremljeni za ugradnju obračunskih vodomjera u stambenim i poslovnim objektima. Izrađeni su prema zahtjevima Zagrebačkog Holdinga, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja Zagreb

Proizvodimo ormare u dvije varijante, za horizontalnu i vertikalnu ugradnju vodomjera.
Obje varijante proizvodimo u 4 veličine, za ugradnju od 1 do 4 vodomjera.

Pr4_Sl3 Pr4_Sl1 Pr4_Sl2